Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Hospital de Dia Infantil i Juvenil (HDIJ)

 
L' Hospital de Dia Infantil i Juvenil (HDIJ) és un dispositiu assistencial d’hospitalització parcial de la xarxa sanitària pública que està destinada a proporcionar atenció especialitzada als adolescents amb problemes de salut mental en les situacions de crisis.
 
Atenen als adolescents de 12 a 17 anys que per diversos motius no poden superar de manera satisfactòria l’adolescència i tenen crisis greus, es posen en situacions de risc o inicien patologies severes que, per la seva intensitat o gravetat, no poden ser ateses en els Centres de Salut Mental.
 
Els HDIJ estan integrats dins del circuit assistencial, articulant-se amb la resta de dispositius i establint un sistema de coordinacions que possibilitin la continuïtat assistencial del projecte terapèutic del pacient.
 
Objectius
 • Donar una atenció integral als processos de trencament de l’adolescent en la seva adaptació familiar, escolar i social que comporten crisis agudes.
 • Tractament intensiu en règim d’hospitalització parcial, mantenint els vincles del pacient amb la comunitat i la família durant el tractament.
 • Potenciar de forma intensiva les capacitats de l’usuari per al manteniment de les relacions interpersonals i restablir els vincles socials deteriorats.
 • Aconseguir que el pacient i la família participin activament en el procés terapèutic.
 • Realització d´activitats individuals, grupals i col·lectives que fomentin l´autonomia i afavoreixin la integració d’una forma estable.
 • Fomentar els processos de socialització o resocialització.
 
Prestacions
 • Avaluació i diagnòstic pluridimensional i interdisciplinari, amb un abordatge tan biològic, psicològic, com social necessari per assegurar una assistència de qualitat.
 • Tractament dels pacients d’acord amb els protocols adients segons la seva patologia, amb tècniques farmacològiques i de psicoterapèutiques individuals i grupals.
 • Atenció i suport a les famílies implicant-los de forma activa en el procés terapèutic de llur familiar. Garantint en tot moment una informació comprensible, suficient i adient del diagnòstic, pronòstic i tractament.
 • Atenció d’infermeria: avaluació i atenció de cures amb un pla específic, integrat en el pla terapèutic individual.
 • Atenció social: avaluació de la situació social i familiar del pacient i abordatge de les necessitats detectades.
 • Atenció educativa específica.
 • Garantir la continuïtat assistencial mitjançant una coordinació periòdica amb la resta de dispositius, particularment amb els dispositius de la Xarxa de Salut Mental.
 
Equip professional
 
 • Psiquiatre.
 • Psicòleg clínic.
 • Infermeria psiquiàtrica.
 • Terapeuta ocupacional.
 • Treball social.
 • Monitor.
 • Mestre.
 
Accesibilitat
 
Adolescents de 12 a 17 anys amb un Trastorn Mental que requereix una intervenció intensiva, derivat des d’un altre recurs de la xarxa de Salut Mental (Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil CSMIJ i Unitat de Referència de Psiquiatria Infantil URPI).
 
 
Centres

L'Hospital Universitari Institut Pere Mata compta amb els següents Hospitals de Dia Infantils i Juvenils:


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES