Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Hospital de Dia d'Adults

 
 
 
 
 
Hospital de Dia és un centre d'hospitalització parcial on es duen a terme tractaments actius i intensius de mitja durada que es basen en l'abordatge interdisciplinari (infermeria, psicologia, psiquiatria, teràpia ocupacional i treball social) per donar una resposta integral (biopsicosocial) als problemes de salut mental dels usuaris. Atén la població de referència de les comarques de l’Alt Camp i Conca de Barberà, Baix Camp, Baix Penedès i Tarragonès.
 
   
 
 
 
DADES DE CONTACTE
 
 
C/ Rebolledo, 3                                                                       C/Gaudí, 74
43004 Tarragona                                                                     43203 Reus  
Tel. 977 22 20 68                                                                     Tel. 977 33 12 17
 
 
OBJECTIUS
 
 
Donar una atenció integral a les persones amb un trastorn mental i en situació d’agudització de la seva patologia, que per la seva gravetat requereixen un tractament intensiu en règim d’hospitalització parcial, mantenint els vincles del pacient amb la comunitat i la família durant el tractament.
Potenciar de forma intensiva les capacitats de l’usuari per al manteniment de les relacions interpersonals i restablir els vincles socials deteriorats.
Aconseguir que el pacient i la família participin activament en el procés terapèutic.
Realització d´activitats individuals, grupals i col·lectives que fomentin l´autonomia i afavoreixin la integració d’una forma estable.
 
 
PRESTACIONS
 
 
Avaluació i diagnòstic pluridimensional i interdisciplinari, amb un abordatge tan biològic, psicològic, com social necessari per assegurar una assistència de qualitat.
Tractament dels pacients d’acord amb els protocols adients segons la seva patologia, amb tècniques farmacològiques i psicoterapèutiques individuals i grupals.
Atenció i suport a les famílies implicant-los de forma activa en el procés terapèutic de llur familiar. Garantint en tot moment una informació comprensible, suficient i adient del diagnòstic, pronòstic i tractament.
Atenció d’infermeria: avaluació i atenció de cures amb un pla específic, integrat en el pla terapèutic individual.
Atenció social: avaluació de la situació social i familiar del pacient i abordatge de les necessitats detectades
Garantir la continuïtat assistencial mitjançant una coordinació periòdica amb la resta de dispositius, particularment amb els dispositius de la Xarxa de Salut Mental.
 
 
EQUIP PROFESSIONAL
 
 
Psiquiatre.
Psicòleg clínic.
Infermeria.
Terapeuta ocupacional.
Treballador social.
Administratiu.
 
 
ACCESIBILITAT
 
 
Persones majors de 18 anys amb un Trastorn Mental que requereix una intervenció intensiva sense necessitat d’una hospitalització completa, derivats des d’altres dispositius de la xarxa de salut mental.
 
 
COM ARRIBAR
 
Hospital de Dia d'Adults de Tarragona
 
 
Hospital de Dia d'Adults de Reus
 
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES