Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Equipo de Evaluación Integral Ambulatoria (EAIA)

 
 
 
 
 
La Unitat Funcional Interdisciplinar Sociosanitaria per a la valoració de Demències i Trastorns de la Conducta de Reus és una estructura d’atenció social i sanitària que vol donar solució als problemes derivats del diagnòstic i avaluació de pacients amb deteriorament cognitiu, demència i trastorn de la conducta. El seu àmbit d’acció principal són les malalties cerebrals lligades a l'envelliment, neurològiques i psicogeriàtriques, en pacients de perfil sociosanitari. Atén la població de referència de les comarques de l’Alt Camp i Conca de Barberà, Baix Camp, Baix Penedès i Tarragonès.
 
   
 
 
DADES DE CONTACTE
 
 
Av. María Cristina, 22                            Ctra. del Institut Pere Mata, s / n
43002 Tarragona                                  43206 Reus
Tel. 977 21 72 93                                   Tel. 977 33 86 74                                
 
 
OBJECTIUS
 
 
Estudi diagnòstic, terapèutic, seguiment i previsió d’actuació davant la problemàtica pròpia de les patologies que causen deteriorament cognitiu i demència.
Incorporar en aquesta activitat assistencial la idea de la protecció i desenvolupament del binomi pacient - cuidador.
Respecte de les famílies, donar informació, estudiar com millorar la seva col·laboració i suport, procurar que el pacient pugui seguir residint al seu domicili, i afavorir el contacte amb les associacions i recursos apropiats.
 
 
PRESTACIONS
 
 
Unitat de diagnòstic mèdic, neuropsicològic, social i d’atenció d’infermeria.
Gabinet de Electroencefalografia.
Unitat de Psicoestimulació.
 

EQUIP PROFESSIONAL
 
 
Metge Responsable de la Unitat.
Equip mèdic.
Infermeria.
Neuropsicòleg.
Treballador social.
Administratiu.
 
 
ACCESIBILITAT
 
 
Pacients de perfil ambulatori afectes de deteriorament cognitiu, demència, o trastorn de la conducta de possible base orgànica amb especial orientació psicogeriàtrica, derivats des d’un dispositiu de salut
 
 
COM ARRIBAR
 
Av. María Cristina, 22                    
43002 Tarragona                          
Tel. 977 21 72 93                          
 
 
Ctra. del Institut Pere Mata, s / n
43206 Reus
Tel. 977 33 86 74
 
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES