Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Rehabilitació Comunitària (SRC)


 
És un dispositiu assistencial, en règim comunitari, destinat a prestar atenció rehabilitadora i de reinserció psicosocial, a persones majors de 18 anys amb Trastorn Mental Sever i a donar suport a les seves famílies.
 
Està integrat dins del circuit assistencial, articulant-se  amb la resta de dispositius i establint un sistema de coordinacions que possibilitin la continuïtat assistencial del projecte terapèutic del pacient.
 
Objectius
 
Donar resposta a les necessitats de tractament rehabilitador a les persones amb TMS.
La rehabilitació psicosocial.
La reinserció social-comunitària.
La reinserció laboral.
El suport i assessorament a les famílies.
Potenciar la coordinació entre els diferents recursos de la xarxa assistencial.
Promoure la rehabilitació i reinserció psicosocial en l’àmbit comunitari (inserció laboral, formativa, ocupacional...), minimitzant el nivell de deteriorament en relació amb la pròpia evolució de la malaltia.
 
Prestacions 
 
 Programa de rehabilitació de les habilitats de socialització.
 Programa de gestió de l’oci i lleure.
 Programa d’expressió emocional i corporal.
 Programa d’autonomia en les activitats de la vida diària.
 Programa de rehabilitació ocupacional i/o laboral.
 Programa de rehabilitació dels dèficits cognitius.
 Programa de psicoeducació i maneig de la malaltia.
 Programa d’atenció a les famílies, orientació i suport individual i grupal
 
El SRC de Tarragona afegeix a les prestacions
 
 Programa d’atenció als adolescents (16-18 anys) i adult jove.
 Programa d’atenció als pacients amb problemes d’addicció afegits.
 Programa d’atenció per als Primers Episodis.
 
Equip professional
 
Psicòleg clínic.
Terapeuta ocupacional.
Treballador social.
Monitor.
 
Accessibilitat

Persones majors de 18 anys (a Tarragona majors de 16) amb diagnòstic de Trastorn Mental Sever, derivats des d’un Centre de Salut Mental.
 
Adreces

El SRC de Reus es troba ubicat al carrer Gaudí, 70. Tel. 977 31 03 40
El SRC de Tarragona es troba ubicat al carrer Cartagena, 3. 977 23 01 04
El SRC del Vendrell es troba ubicat a l’Avinguda Sant Vicenç 10.  977 66 75 39
El SRC de Valls es troba ubicat al Carrer Mossèn Martí, 5. Tel. 977 60 72 53


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES